نور پردازی نما
نور پردازی نما با طناب

 

نورپردازی نما

نورپردازی نمای ساختمان

نورپردازی نما

نورپردازی نمای ساختمان در کنار جنس و نوع مصالح به کاررفته به زیبا تر شدن ساختمان شما کمک شایانی میکند.

در روشنایی روز طرح و رنگ های زیبای به کار رفته در نمای ساختمان به راحتی قابل رویت است ولی با غروب خورشید و تاریک شدن هوا زیباترین مصالح و طرح های استفاده شده قابل مشاهده نیست و ساختمان های با زیباترین نمای خرجی از دیگر ساختمان ها قابل تمایز نیستند.

اینجاست که اهمیت و جایگاه نورپردازی مشخص میشود. در واقع شما می توانید با نور پردازی نمای ساختمان خود زیبایی آن را در شب نیز به نمایش بگذارید.

اجرای نورپردازی می تواند بر روی کل یا جزی از ساختمان شما انجام شود. و برای آپارتمان های بزرگ، کوچک، خانه های ویلایی و منازل غیر مسکونی قابل اجراست.

برای اجرای نورپردازی ساختمان از لامپ ها ووسایل الکترونیکی کم مصرف استفاده می کنیم.